Михаил Михалев, Добрич, 18 г.

Стойност на проекта: 1 220 лв.
Цел на проекта: Покриване на норматив за Европейско първенство в Гросето (Италия).

До момента: За 2017 г.:
1. 1-во място тласкане гюлле в зала;
2. 6-то място Балкански игри в зала Истанбул (Турция).
За 2016 г.
1. 1-во място тласкане гюлле в зала.
2. 1-во място тласкане гюлле на открито.
3. 6-то място балкански игри Болу (Турция)